Loading Events
This event has passed.

 

V roku 2016, spojený s potrebou identifikovať a spoločne konať vzhľadom na spoločné záujmy EÚ a arabského sveta a záväzok spoločne pracovať v kľúčových prioritných oblastiach, sme – v spolupráci s gréckou vládou – rozhodli vytvoriť platformu angažovanosť a dialóg s cieľom preskúmať všetky stále problémy a možné spôsoby ich zmiernenia.

V tomto úsilí sa teší pozitívnemu podpore predsedu vlády Grécka H.E. a podpore gréckej vlády, zatiaľ čo sa tešíme, že sa znovu udelíme záštitu H.E. prezident Helénskej republiky Pán Prokopios Pavlopoulos.

Na základe obrovského úspechu prvého summitu, ktorý sa konal v roku 2016, a významného pokroku v druhom samite v roku 2017, ktorý oba podnietil potrebu pokračovania, je tretí summit EÚ o arabskom svete – Spoločné horizonty jedinečným mostom komunikácie medzi dvoma rýchlo meniacich sa svetov a poskytovanie potrebných platforiem spolupráce pre účinnejšiu budúcnosť.

Svetový summit EÚ – arabský

Z iniciatívy gréckej vlády sa svetový summit EÚ – arabský sa uskutoční 29. – 30. októbra 2018 v Aténach v Grécku s cieľom poskytnúť najreprezentatívnejšiu a najdynamickejšiu platformu na diskusiu o stratégiách euro-arabskej spolupráce a partnerstva medzi dvoma hlavnými hospodárskymi a politickými blokmi.