Loading Events
This event has passed.

V GCC, možno viac ako kdekoľvek inde na celom svete, sú rodinné podniky okolo nás. Od malých a stredných podnikov (MSP) až po renomované nadnárodné korporácie – rodinné a riadené spoločnosti vo všetkých podobách tvoria chrbticu regiónu.

Vo svetle Saudskej vízie 2030 sa predbežné fórum zameria na rodinné podnikateľské spoločnosti v Saudskej Arábii: zástupcovia viac ako 75 najvýznamnejších saudských rodinných firiem sa zúčastnia tohto zasadnutia, aby diskutovali o výzvach a úlohách saudských rodinných firiem pri dosahovaní vízie v roku 2030.

Na tomto zasadnutí sa zúčastnia príslušné orgány, a to nielen Ministerstvo obchodu a priemyslu, minister práce, prezident CMA.

Na fóre bude sprevádzať veľtrh konzultácií, kde poradenské firmy a manažéri dostanú príležitosť predstaviť svoje úspešné firemné stratégie a úspechy v oblasti poradenstva pre vlastníkov rodinných podnikov.

Poradný veľtrh poskytuje majiteľom rodinných podnikov príležitosť porovnať a vybrať si medzi poprednými poradenskými firmami na základe žánrov podnikania alebo oblasti odborných znalostí, ktoré ich podnikanie potrebuje.