Svetový summit EÚ – arabský

Európska únia a arabský svet v priebehu rokov zdieľajú osud geografickej blízkosti, hospodárskej a politickej spolupráce na mnohých frontoch. Dve hlavné svety majú dlhú históriu vzájomného obohacovania a ľudských a kultúrnych výmen, ktoré formovali svoje dedičstvo a spoločnú históriu a hodnoty. Avšak dedičstvo konfliktov a nedorozumení v mnohých prípadoch ovplyvnilo schopnosť sveta využiť túto prirodzenú komplementaritu s cieľom vytvoriť strategické partnerstvá a vytvoriť globálnu euro-arabskú zónu stability a prosperity.

Európska únia, ako aj arabský svet, znášali historickú zodpovednosť, aby prekonali všetky prekážky, skutočné a predstavené, a pracovali tvrdo na upevňovaní globálneho partnerstva, ktoré by mohlo ľahko vytvoriť jednu z významných oblastí politickej a hospodárskej spolupráce na svete. Euro-arabská spolupráca prispeje k posilneniu globálneho politického a hospodárskeho postavenia Európy a zároveň pomôže arabskému regiónu prekonať a vyriešiť svoje výzvy a položiť základy pre priemysel a hospodársky rozvoj založený na vedomostiach, ktorý nakoniec nahradí chronickú závislosť regiónu od ropy a plyn.

Z iniciatívy gréckej vlády sa 9. – 10. novembra 2017 v Aténach v Grécku uskutočnil Svetový summit EÚ arabských štátov s cieľom poskytnúť najreprezentatívnejšiu a najdynamickejšiu platformu na diskusiu o stratégiách Euro-arabskej spolupráce a partnerstve medzi dvoch hlavných hospodárskych a politických blokov.

Tento summit bol plne obsadený významnými osobnosťami arabských štátov a európskej únie. Veľa účastníkov bolo z podnikateľskej sféry. Summit riešil možnosti obchodných vzťahov medzi arabským a európskym trhom. Naša Arabsko – Slovenská obchodná komora, priemyslu a poľnohospodárstva sa na tomto podujatí zúčastnila aj s časťou podnikateľskej členskej základne. Odprezentovali sme možnosti výroby a dodávok rôznych možných produktov a hlavne sme prezentovali možnosti slovenského trhu. Summit bo veľmi zaujímavý nakoľko EU účastníci boli podrobne informovaný o možnostiach umiestňovania sa na arabskom trhu.

 

By | 2020-02-29T23:33:41+01:00 21 júna, 2018|Novinky|
%d blogerom sa páči toto: