O nás 2018-09-12T10:10:28+02:00

Chcete sa stať súčasťou ASCC?

Napíšte nám

SLUŽBY – INFORMÁCIE – NETWORKING

ASCC – Váš strategický obchodný partner pre slovensko – arabskú ekonomiku a obchod

PREDSTAVENIE ASCC

Arabsko-slovenská obchodná komora, priemyslu a poľnohospodárstva (ASCC) je nezisková organizácia zriadená podľa slovenského zákona pod číslom 50072901 15. decembra 2015 a pôsobí pod záštitou Ministerstva vnútra, Arabsko-slovenská obchodná komora (ASCC), ako naznačuje jej názov, je spojením medzi Slovenskom a arabskými krajinami.

ASCC sa špecializuje na poskytovanie siete služieb a cenných informácií podnikateľom, firmám a inštitúciám. Jeho hlavným cieľom je pomáhať, podporovať a posilňovať hospodárske a obchodné aktivity v oboch regiónoch. Vďaka svojej odbornosti, aktivitám a prepojeniam s kľúčovými osobnosťami v ekonomike a obchode je ASCC ideálnym partnerom pre angažovanosť v podnikaní medzi Slovenskom a arabskými krajinami.

Ciele ASCC

Cieľom komory je rozvíjať a podporovať hospodárske a obchodné vzťahy medzi Slovenskom a arabským svetom vo všetkých obchodných odvetviach, hlavne v oblasti stavebníctva, priemyslu, poľnohospodárstva, energetiky, technológií, cestovného ruchu a vzdelávania.

ASCC pracuje na dosiahnutí týchto cieľov:

 1. Podporovať a rozvíjať hospodárske a kultúrne vzťahy medzi arabskými štátmi a Slovenskou republikou a niektorými okolitými krajinami, ak je to potrebné
 2. Rozvoj podnikateľských, investičných, priemyselných, turistických, vedeckých, poľnohospodárskych, finančných, technických a rozvojových oblastí v rámci všetkých foriem konštruktívnej spolupráce
 3. Podpora vzájomných investícií v arabských štátoch a Slovenskej republike a práca na spoločných projektoch medzi oboma stranami
 4. Podpora procesu prenosu vyspelých technológií z európskeho kontinentu do arabských krajín, ako aj poskytovanie pokročilej odbornej prípravy príslušným arabským subjektom prijímaním odborných znalostí dostupných v Slovenskej republike
 5. Vymedzenie ekonomických zručností a investičných príležitostí v investičných sektoroch arabských štátov a európskych krajín
 6. Dokumentujte obchodné vzťahy na najvyššej úrovni skúseností medzi arabskými a európskymi stranami
 7. Práca na obchodných sporoch (ak o to požiadajú komoru) medzi arabskými spoločnosťami v SR vlastnenými arabskými majiteľmi
 8. Organizácia seminárov o témach a obchodných funkciáchMedzi komorou, arabskými a európskymi komorami máme elektronické spojenie, ktoré umožňuje výmenu dostupných informácií o vývoze, investíciách a príležitostiach

Aktivity ASCC

 • Organizovanie dobre naplánovaných stretnutí B2B medzi slovenskými a arabskými podnikateľmi, činnosti, ktoré sú doplnené o vydanie informačných brožúr pre každú zúčastnenú delegáciu.
 • Organizovanie a spoluorganizovanie firemných podujatí, fór, konferencií, veľtrhov, výstav a workshopov na Slovensku a v arabskom svete.
 • Vydávanie obchodných bulletinov, správ, štatistických údajov a súvisiacich ekonomických a obchodných aktivít medzi Slovenskom a arabským svetom.
 • Poskytovanie aktuálnych informácií slovenským a arabským podnikom o existujúcich obchodných príležitostiach z oboch strán prostredníctvom vydávania pravidelných bulletinov.
 • Hosting a účasť na súvisiacich kultúrnych aktivitách a medzikultúrnych dielňach.

Služby ASCC

 • Vydávanie periodických správ a bulletinov v anglickom, slovenskom a arabskom jazyku o najnovších obchodných príležitostiach a novinkách.
 • Účasť na požiadavkách členov na aktualizované údaje, kontakty a informácie o podnikaní na Slovensku a v arabskom svete.
 • Kontrola a kontrola obchodných certifikátov, exportná dokumentácia do arabského sveta, ako aj preklad príslušných obchodných dokumentov.
 • Vydávanie ekonomických štúdií, správ a štatistických informácií týkajúcich sa arabsko-slovenských vzťahov.
 • Mesačné obchodné bulletiny v angličtine, arabčine a slovenčine s obchodnými návrhmi od arabských alebo slovenských firiem hľadajúcich kontakty alebo partnerov na Slovensku alebo v arabských krajinách.
 • Poskytovať členom akékoľvek obchodné a ekonomické informácie a konzultácie pre arabské krajiny a Slovensko.
 • Legalizácia celej dokumentácie súvisiacej so slovenským vývozom na arabské trhy, ako aj poskytovanie služieb členom tým, že v ich mene vykoná celý proces legalizácie a šetrí ich čas a náklady.
 • Prekladateľské oddelenie, ktoré poskytuje kvalitné preklady v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku.
 • Matchmaking & Networking medzi podnikateľskými komunitami z oboch koncov B2B.
 • Help Desk na podporu exportu a investícií pre arabské a slovenské podnikateľské komunity
 • Výmeny obchodných delegácií medzi arabskými krajinami a Slovenskom
 • Organizácia rôznych obchodných podujatí, ako sú fóra, veľtrhy a workshopy na Slovensku av arabských krajinách.
 • Webové stránky v troch jazykových verziách: slovenčina, arabčina a angličtina obsahujúce množstvo informácií a správ.

Arabsko-slovenská obchodná komora (ASCC) je hrdá na dlhoročné vzťahy s členskými spoločnosťami a bude naďalej prezentovať aktivity, udalosti a služby najvyšších štandardov a bude podporovať podnikateľské komunity v arabskom svete a na Slovensku.

%d blogerom sa páči toto: